Ako fungujú myšlienkové mapy

Pojem myšlienková mapa ste už určite počuli. Viete však, čo si pod ním predstaviť a načo vám môžu byť myšlienkové mapy užitočné? Zorganizujte si svoj mozog jednoducho a efektívne. S myšlienkovými mapami.

Čo je myšlienková mapa

Autorom myšlienkových máp je Tony Buzan, ktorý s touto technikou prišiel v 70. rokoch. Veril, že na prepojenie ľavej a pravej hemisféry mozgu sú ideálne práve myšlienkové mapy. Sme tak schopný prepájať naše analytické, logické myslenie s našou kreativitou. Myšlienková mapa predstavuje grafické znázornenie akýchkoľvek myšlienok súvisiacich s danou témou pomocou textov, tvarov, čiar či farieb. Vďaka tejto rozvetvenej vizualizácii vidíte svoje myšlienky v súvislostiach, ktoré by vám inak možno nenapadli.

Ako vlastne začať

Vezmite si pero, papier a farebné perá či fixky. Prípadne si stiahnite aplikáciu, pomocou ktorej viete vytvárať myšlienkové mapy v telefóne a počítači. Na začiatku si zapíšeme hlavnú myšlienku, tá patrí do stredu. Následne sa zamyslite nad tým, čo sa vám s touto hlavnou myšlienkou spája, čo s ňou súvisí. Získate tak vetvy, ktoré z jednej hlavnej myšlienky vytvárajú s ňou súvisiace úvahy. A čo ďalej? Len tvorte ďalšie a ďalšie vetvy, pokiaľ vám to bude dávať zmysel a budete mať potrebu pokračovať.

Čierne na bielom 

Máte zapísané všetko čo vám s hlavnou myšlienkou súvisí? Tak vyberte fixky a poďte si farebne pospájať jednotlivé vetvy a myšlienky, ktoré spolu súvisia, ktoré na seba nadväzujú, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. Pre každú logickú súvislosť/ vzájomnú väzbu využite inú farbu. Budú sa vám tak vytvárať pred očami prepojenia, súvislosti a nadväznosti. Toto grafické vyobrazenie vám pomôže zorganizovať si myšlienky.

Využiť myšlienkové mapy je užitočné v každej oblasti

Myšlienkové mapy využijete ako v osobnom, tak v pracovnom živote. Napríklad také plánovanie svadby je ideálny príklad, kedy viete efektívne pracovať so svojimi myšlienkami a vytvoriť si mapu. V práci sa bežne využívajú pri plánovaní, pri príprave projektov alebo pri brainstromingu s kolegami.

Keď budete najbližšie riešiť problém, kde si potrebujete utriediť myšlienky, vyskúšajte myšlienkovú mapu. Verím, že bude prekvapením, čo všetko sa do takej mapy zmestí.