Koučovanie detí má svoje špecifiká. Dieťa málokedy prichádza s „pripravenou“ témou, ktorú potrebuje riešiť. Preto tému hľadáme spolu v oblasti, s ktorou potrebujeme pracovať.
Je úžasné, ako deťom pracuje myseľ, keď jej dáme tú možnosť. Hľadanie vlastných možností, stanovovanie cieľov a tvorba plánov. Toho všetkého sú deti naozaj schopné už v pomerne nízkom veku.
Ako kouč som pomáhajúcim partnerom, ktorý podporuje víziu detí a rozvíja v nich kreativitu hľadať svoje vlastné riešenia a spôsoby dosahovania cieľov.

Koučovaciemu rozhovoru s dieťaťom predchádza konzultácia s rodičom/rodičmi, aby sme spoločne definovali oblasť, ktorú následne s dieťaťom potrebujeme otvoriť. Koučovanie detí nie je nikdy jednorazová záležitosť. Je vhodné na pravidelnej báze komunikovať s dieťaťom jeho úspechy, podporovať ho a povzbudzovať v ďalšej práci a snahe.

Pri koučovaní je potrebné, aby bolo dieťa dostatočne zrelé a vedelo sa koncetrovať na svoje myšlienky a potreby, preto koučovacie rozhovory sú vhodné pre deti od 12 rokov.