Podľa definície  je koučing vzťah medzi dvoma partnermi, koučom a koučovaným, ktorý je založený na vzájomnej dôvere, otvorenosti a úprimnosti.

Kouč pokladá správne otázky v správnom čase a tým vedie koučovaného k tomu, aby poznal lepšie sám seba, svoje okolie a vďaka tomu nachádza odpovede na svoje otázky a riešenia svojich problémov.

Koučing rozvíja potenciál koučovaného, jeho sebadôveru a schopnosti. Vedie ho k preberaniu zodpovednosti a sprevádza ho na jeho ceste učenia a uvedomenia.

Ako môj koučing vyzerá

Pri koučovaní dodržiavam ICF kompetencie. To znamená že:

  • dodržiavam etický kódex a etické princípy ICF
  • stelesňujem koučovacie myslenie
  • vytváram si s klientom dohody
  • vytváram klientovi dôverné a bezpečné prostredie
  • som plne prítomná počas koučingu
  • aktívne počúvam klienta
  • prebúdzam klientovo uvedomenie
  • a podporujem klientov osobnostný rast

Dohodneme si miesto, kde sa stretneme tak, aby si sa tam cítil príjemne, bezpečne a komfortne. Dáme si dobrú kávu, čaj alebo čokoľvek iné. Vytvorím ti bezpečný a  dôverný priestor, kde sa mi môžeš bez obáv otvoriť. Čím viac sa otvoríš, tým viac ti viem pomôcť. 

Na začiatku si zadefinujeme cieľ nášho stretnutia- to, s čím chceš z nášho stretnutia odísť. Počas celého koučovacieho rozhovoru ťa budem pozorne počúvať, pýtať sa a sprevádzať ťa k uvedomeniu, tvojmu plánu a naplneniu cieľa. 

Koučing ti pomôže nájsť tú najlepšiu cestu, ako sa dostať k svojim snom.