• mama dvoch chlapcov

  • vášnivá kuchárka

  • študentka psychológie

  • nadšená cestovateľka 

  • vyštudovaná ekonómka

  • s vyše 10 ročnou praxou v obchode, procesnom manažmente a retaile

  • úspešná podnikateľka 
kouc