• mama dvoch chlapcov

  • vášnivá kuchárka

  • študentka psychológie

  • nadšená záhradkárka

  • vyštudovaná ekonómka

  • s vyše 15 ročnou praxou v obchode a procesnom manažmente

  • podnikateľka 
kouc