koucing nadhlad

Nadhľad vám môže zachrániť vzťah

Ako si môžete vo vzťahu získať nadhľad a ako vám to môže pomôcť? Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako by situáciu, ktorú zažívate videl nestranný pozorovateľ? Čo by si z nej odniesol a čo by mohol zmeniť, aby sa veci diali, tak ako chcete?

Blúdny kruh náš každodenný

Často sa v rôznych situáciách točíme v blúdnom kruhu, stále dokola. Príde akýkoľvek vonkajší impulz a my začíname o ňom premýšlať. Podľa toho, aká je naša emočná výbava to v nás vyvolá rôzne emócie (pozitívne aj negatívne). Tieto emócie následne prirodzene vyvolajú konkrétnu telesnú reakciu. Napríklad sa môžeme rozplakať, môžu sa nám roztriasť ruky, alebo sa začneme červenať. Táto telesná reakcia ďalej smeruje ku konaniu. Konanie tak uzatvára kruh a opäť vyvoláva ďalšie myšlienky, ktoré spúšťajú ďalšie emócie, a tak ďalej, a tak ďalej, stále dookola.

Zdroj: www.martinalangova.sk

Situácie, ktoré sa neustále opakujú

V tomto kruhu sa točíme všetci. Sú to situácie, kde máme automaticky naprogramované aké emócie to v nás má spúšťať a ako nato fyzicky reagujeme. Klasická situácia je, keď manžel príde domov večer z práce a nie podľa predstáv manželky odloží svoje oblečenie. Alebo miesto pomoci si ľahne vyčerpaný k televízoru. Toto vyvolá v manželke hnev či nezáujem, ako fyzická reakcia sa jej zrýchli tep a výsledným konaním je krik a stres.
Je vám to povedomé, však? Bežne, s odstupom času si uvedomíme, že naše konanie v takýchto situáciách je zautomatizované a chceli by sme z tohto kruhu vystúpiť.

Ako to však urobiť? Ako prísť k uvedomeniu, že v danej situácii je možné reagovať aj inak? Práve k tomu je užitočný nadhľad. Kouč vám pomôže získať nadhľad ako účinný nástroj sebauvedomenia. Skúste sa na problematickú a dookola sa opakujúcu situáciu pozrieť ako na film. Predstavte si, že ste nestranný pozorovateľ. Čo v tom filme vidíte? Ako na vás tento film pôsobí?

Zmena vychádza z nás

Vtedy často prichádza uvedomenie. Uvedomenie, že zmena jedného momentu v tomto filme, môže zmeniť celý jeho nasledujúci priebeh a koniec. Ako môžem ja sám v tejto situácii, v tomto filme zmeniť svoje konanie, aby som dosiahol želaný výsledok? Ak sa chcem vymaniť z blúdneho kruhu, tak sa mi to môže podariť len vo fáze medzi konaním a myšlienkou. Čiže ak emócia spustí telesnú reakciu, môžem to zastaviť len zmenou svojho konania. Vráťme sa k nášmu príkladu. Nahnevanej manželke sa dvíha tlak, avšak hlbokými nádychmi prekoná túto reakciu v sebe, uvedomí si ju a nepustí ďalej. Preruší tak tento blúdny kruh a vedome vytvorí novú „väzbu“.

V každej situácii je nadhľad veľmi užitočnou pomôckou ako si získať odstup, pozrieť sa na situáciu s iného pohľadu a prísť k svojmu uvedomeniu, čo vám táto situácia hovorí a ako ju viete ovplyvniť.